AL EN

МОРСКА СОЛ

ТУЗЛАНСКА СОЛ

ХИМАЛАЈСКА СОЛ

ЗАЧИН

СУШЕН ЗЕЛЕНЧУК

ЗА НАС

Фирмата “ИЗВОР” Вадин дооел Скопје постои и успешно работи од 1992 година. Во нејзини рамки се и: погонот за преработка на морска сол и погонот за производство на зачин. Погоните работат според најновите стандарди за преработка на сол и производство на зачин. А од 2009 година го имплементиравме и успешно работиме според интернационалниот НАССР систем.

Прехранбената сол е јодирана согласно Законската регулатива. Јодираноста постојано се контролира во сопствената Лабораторија на “ ИЗВОР”Вадин дооел како и во акредитираните лаборатории на ЈЗУ институтот за јавно здравје на РМ и ЈЗУ центарот за јавно здравје-Скопје.

Во 2003година под раководство на Претседателот на Националниот комитет за јоден дефицит на РМ , Проф.Д-р. Борислав Каранфилски и при посетата на експертскиот тим на ICCIDD и на UNICEF констатирано е дека Македонија е една од ретките земји во светот која го надминала проблемот со јодниот дефицит. Сето тоа е благодарение на големиот ангажман на Националниот комитет за јоден дефицит, на редовните инспекциски контроли, како и на професионалното работење на “ИЗВОР”Вадин дооел.

Производствените капацитети задоволуваат голем дел од потребите на домашниот пазар и одговараат на побарувањата и надвор од земјата. Од 2004 год. сме Генерални застапници на “Солана Тузла” Босна и Херцеговина.

“ИЗВОР”Вадин дооел во 2011 година во соработка со други фирми од Бугарија ја оформи фирмата “Salex Group” и го отвори погонот за преработка на морска сол во Карнобат – Бугарија.

ДИСТРИБУЦИЈА

ИЗВОР Вадин дооел дистрибуцијата ја врши низ цела Македонија со сопствени возила но поради побрза достапност до купувачите фирмата има свои главни дистрибутери на целата територија на РМ.‎

МОРСКА СОЛ

МОРСКА СОЛ ЈОДИРАНА ВО ПАКУВАЊА ОД:

крупна 1/1 фолија

ситна 1/1 фолија

крупна 10/1 фолија

сол за сирење 10/1 фолија

ситна 25/1 фолија

крупна 25/1 фолија

крупна 5/1 фолија

ситна 5/1 фолија

ситна 10/1 фолија

сточна 25/1 фолија

диетална калиумова 0,4кг

МОРСКА СОЛ НЕЈОДИРАНА ВО ПАКУВАЊЕ ОД:

инд.мелена 25/1 фолија

инд. 25/1 фолија

таблетирана сол 1,5кг

сол за машина за садови 2,5кг

сол за патишта 25/1 фолија

ТУЗЛАНСКА СОЛ

ТУЗЛАНСКА СОЛ ЈОДИРАНА ВО ПАКУВАЊА ОД:

кујнска јодирана сол 1/2 картонска кутија

кујнска јодирана сол 1/1 картонска кутија

кујнска јодирана сол 25/1 фолија

кујнска јодирана сол 50/1 фолија

тузланска сол 0,5кг

кујнска јодирана сол 1000/1 ББ ПП

ТУЗЛАНСКА СОЛ НЕЈОДИРАНА ВО ПАКУВАЊА ОД:

нејодирана сол 25/1

нејодирана сол 50/1

нејодирана сол 1000/1 ББ ПП

ХИМАЛАЈСКА СОЛ

ХИМАЛАЈСКА СОЛ ЈОДИРАНА ВО ПАКУВАЊА ОД:

ситна 0,35кг картонска кутија

крупна 0,35кг картонска кутија

ситна 0,25кг фолија

ЗАЧИН

ЗАЧИН ВО ПАКУВАЊА ОД:

0,45кг тегла

0,9 кг тегла

0,25кг фолија

0,45кг фолија

1 кг фолија

рефус зачин l класа 10/1 кг фолија

рефус зачин ll класа 10/1кг фолија

зачин ll класа 10/1кг кофа

ЗЕЛЕНЧУЦИ

УВОЗ И ПРОДАЖБА НА СУШЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ,БИЛКИ,СЕМИЊА

кромид

кориандер

компир

кари

црвен пипер

црвен пипер чили

магдонос

нане

црн пипер

УВОЗ И ПРОДАЖБА НА АДИТИВИ

декстроза монохидрат

ул. Перо Наков бб "Д.Ц. Технометал Вардар"


izvor92@yahoo.com


02 2 551 712
02 2 551 310
02 2 551 269