МОРСКА СОЛ

ТУЗЛАНСКА СОЛ

ХИМАЛАЈСКА СОЛ

ЗАЧИН

СУШЕН ЗЕЛЕНЧУК

ЗА НАС

Фирмата “ИЗВОР” Вадин дооел Скопје постои и успешно работи од 1992 година. Во нејзини рамки се и: погонот за преработка на морска сол и погонот за производство на зачин. Погоните работат според најновите стандарди за преработка на сол и производство на зачин. А од 2009 година го имплементиравме и успешно работиме според интернационалниот НАССР систем.

Прехранбената сол е јодирана согласно Законската регулатива. Јодираноста постојано се контролира во сопствената Лабораторија на “ ИЗВОР”Вадин дооел како и во акредитираните лаборатории на ЈЗУ институтот за јавно здравје на РМ и ЈЗУ центарот за јавно здравје-Скопје.

Во 2003 година под раководство на Претседателот на Националниот комитет за јоден дефицит на РМ , Проф.Д-р. Борислав Каранфилски и при посетата на експертскиот тим на ICCIDD и на UNICEF констатирано е дека Македонија е една од ретките земји во светот која го надминала проблемот со јодниот дефицит. Сето тоа е благодарение на големиот ангажман на Националниот комитет за јоден дефицит, на редовните инспекциски контроли, како и на професионалното работење на “ИЗВОР”Вадин дооел.

Производствените капацитети задоволуваат голем дел од потребите на домашниот пазар и одговараат на побарувањата и надвор од земјата. Од 2004 год. сме Генерални застапници на “Солана Тузла” Босна и Херцеговина.

“ИЗВОР”Вадин дооел во 2011 година во соработка со други фирми од Бугарија ја оформи фирмата “Salex Group” и го отвори погонот за преработка на морска сол во Карнобат – Бугарија.

ДИСТРИБУЦИЈА

ИЗВОР Вадин дооел дистрибуцијата ја врши низ цела Македонија со сопствени возила но поради побрза достапност до купувачите фирмата има свои главни дистрибутери на целата територија на РМ.‎

МОРСКА СОЛ

Морска Сол Јодирана во пакувања од:

Морска Сол Нејодирана во пакувања од:

ТУЗЛАНСКА СОЛ

Тузланска Сол Јодирана во пакувања од:

Тузланска Сол Нејодирана во пакувања од:

ХИМАЛАЈСКА СОЛ

Хималајска Сол Јодирана во пакувања од:

ЗАЧИН

Зачин во пакувања од:

ЗЕЛЕНЧУЦИ

Увоз и Продажба на Сушени Зеленчуци, Билки, Семиња

Увоз и Продажба на Адитиви

Контакт информации

Пишете ни

Доколку имате прашање или барање за понудата, пишете ни и ќе ве контактираме набрзо!

Телефон

02 2 551 712
02 2 551 310
02 2 551 269

Mail

 izvor92@yahoo.com

Локација

ул. Перо Наков бб

“Д.Ц. Технометал Вардар”

Работно време

  • Monday 8 am - 19 pm
  • Tuesday 8 am - 19 pm
  • Wednesday 8 am - 19 pm
  • Thursday 8 am - 19 pm
  • Friday 8 am - 19 pm
  • Saturday 10 am - 14 pm
  • Sunday Closed